Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål og svar om avlysning av muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eleveksamen

Her er vanlige spørsmål og svar om avlysning av muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eleveksamen.

Hva er den faglige begrunnelsen for å avlyse muntlig eksamen, utover at fylkeskommunene sier det blir vanskelig å få til begge deler?

 • Avlysing av eksamen betyr at elevene får opplæring lenger fram mot sommeren. Det er fordi at tiden ellers måtte brukes til eksamen og fordi at reglene sier at standpunktkarakter må settes før man går opp til eksamen. Det viktigste er at elevene lærer det de skal innen de tar sommerferie, og at Vg3 elevene får vitnemål gjennom å bestå fagene. Dette vil vises i standpunktkarakterene. Nå kan standpunkt settes nærmere sommerferien.

Hvorfor kan ikke de som vil, få eksamen?

 • Det er en spesiell situasjon vi er i, og fylkeskommunene og skolene har måttet gjøre om på store deler av sin virksomhet. Vi må prioritere. Det er krevende å drive hjemmeundervisning for lærerne, og det er krevende for elevene å få opplæring uten å være på skolene. Uten eksamen for elevene i skolen kan opplæringen strekkes lenger ut i tid fram mot sommeren.
 • Når det gjelder eksamensgjennomføringen, må fylkeskommunene nå bruke flere lokaler og mer personale for å få det til innenfor smittevernreglene. Da må de gruppene som er helt avhengig av eksamen for å gå videre i utdanning og arbeid prioriteres, og det er privatistene og de som skal ta fag- og svenneprøver.

Hva blir konsekvensene for elevene som ikke får muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen?

 • Elevene får standpunktkarakterer (dersom det er vurderingsgrunnlag) og vitnemål som gjelder for opptak til høyere utdanning. Slik sett er det altså ingen annen endring for elevene enn at eksamen ikke avholdes. Det er viktig å huske at heller ikke alle elever ville blitt trukket ut til disse eksamenene i en normal situasjon.
 • Elever på Vg2 yrkesfag får kompetansebevis på bakgrunn av standpunktkarakterene og kan med det søke seg videre til Vg3 i skole eller bedrift (læreplass)
 • Elevkullene går i snitt litt ned i karakter ved skriftlig eksamen og litt opp i muntlig eksamen, slik at det totalt sett "nuller hverandre ut". Når vi nå avlyser også muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eleveksamener, er det forventet at dette elevkullet vil komme ganske likt ut karaktermessig med andre elevkull.

Hva med fag- og svenneprøver?

 • Regjeringen har tidligere besluttet å gjøre noen unntak i forskriften regulerer fag- og svenneprøver. Dette skal gjøre det enklere for fylkeskommunene å gjennomføre fag- og svenneprøver for de lærlingene som rammes av koronapandemien.
 • Det ene unntaket dreier seg om at fylkeskommunene kan fravike kravet om at hele prøvenemnda må være tilstede ved oppstart og avslutning av fag- og svenneprøver. Det andre er knyttet til avkortning av læretiden etter at lærlingen har bestått prøven.

Betyr dette at det helt sikkert blir privatisteksamener over hele landet?

 • Vi har nå sagt at fylkeskommunene skal prioritere privatisteksamen. Noen garanti kan man aldri gi, men nå har vi fjernet de eksamenene som vi i år kan unnvære når situasjonen er som den er.
 • Vi har avlyst eleveksamener for å kunne legge til rette for at privatisteksamenene i størst mulig grad blir gjennomført, fordi mange av disse kandidatene ikke har vitnemål de kan søke seg videre med
 • Det er opp til den enkelte fylkeskommune å se hva de får til, men jeg er glad for at det er bred enighet blant fylkeskommunene om å strekke seg langt for å gjennomføre privatisteksamen for at elevene skal komme seg videre.

Vil det bli endring i opptaksregelverket for søknad til høyere utdanning som følge av situasjonen?

 • Vi ser ikke behov for å endre opptaksregelverket i dag. Det er fortsatt slik at søkere må dekke de fagene som kreves for å være kvalifisert til å studere. Det er flere studier som krever at søkere dekker helt spesifikke fag fra videregående, slik som ingeniørstudier og medisin, og dette vil fortsatt gjelde.

De som skulle tatt opp fag som privatist denne våren (men får eksamen avlyst/utsatt) - får de mulighet til å søke med førstegangsvitnemål?

 • De fleste privatister som tar opp fag for å bli kvalifisert eller for å forbedre, kan ikke bli vurdert i kvote for førstegangsvitnemål. I den kvoten kan man kun konkurrere med det vitnemålet man fikk etter å ha fullført av videregående skole på normal tid. Vi vil følge med på hva som blir gjort for privatisteksamenene denne våren, og komme tilbake til svar på eventuelle utfordringer som måtte komme.

Nå når det ikke blir noen eksamener – hva skal elevene strekke seg etter nå?

 • Vårens standpunktkarakterer blir viktige for årets elever. Det blir forventet at den tiden som ellers ville bli brukt til eksamen, skal brukes til opplæring og undervisning.
Til toppen