Spørsmål og svar om overleveringen av Frode Berg

Statsministerens og utenriksministerens svar på pressens spørsmål om overleveringen av Frode Berg under pressekonferansen 15. november 2019.

Spørsmål fra TV2:
Hvorfor har det tatt så lang til å få i stand denne utvekslingsavtalen?
Er denne saken, i seg selv, pinlig for Norge?

Svar fra utenriksministeren:
Her har vi jobbet langs flere ulike spor helt fra den dagen Frode Berg ble arrestert. Som jeg var inne på er det ikke mulig å benåde noen som ikke har fått en dom, og derfor var vi avhengig av at rettsprosessen måtte få gå sin gang. Det har den gjort. Og da benådningen var et faktum, kom utleveringen dagen etter. Det er ikke uvanlig at når man først blir arrestert og dømt i denne typer saker, helt uavhengig av realiteten i saken, så vanker det lange fengselsdommer, og eventuelle utvekslingssaker kan ta noe tid. I dette tilfellet har det tatt kortere tid enn vanlig, men det betyr ikke at det har opplevdes som kortere tid for Frode Berg. Han har hatt svært lange dager, lange uker og lange måneder, og familien har hatt mye uvisshet. Derfor har vi også vektlagt å ha nær kontakt med familien, og med hans norske advokat. 

Svar fra statsministeren:
Vi har sett at det har vært en prosess i Litauen med lovendringer og annet for å gi muligheter for de løsningene som var nå. Det har jo også tatt litt tid, men det har samtidig skjedd raskt i forhold til normal lovgivning. Vi er takknemlige for litauiske myndigheter for dette. Dette var den løsningen som så ut til å løse både Litauens, Norges og Russlands utfordringer og ønske om en utfordring. Jeg mener ikke vi kan gjøre noe spørsmål av om dette var pinlig eller ikke. Vi kommer aldri til å stille oss bak deg dommen Russland har gitt i denne sammenhengen. Vi kommer aldri til å bekrefte eller avkrefte om noen har jobbet for norsk etterretning, slik kommer det ikke til å fungere. Det som det er viktig for meg å si er at vi har en etterretningstjeneste som hver dag er på jobb for én ting, for å sikre det norske folk, norske interesser, og å sørge for at vi blir et trygt land å bo i.

Spørsmål fra NRK:
Har dere vært i direkte kontakt med Frode Berg? Hva ga han uttrykk for?

Svar fra statsministeren:
Jeg har snakket med Frode Berg i dag, og det har også utenriksministeren gjort. Jeg tenker at han skal få eie sin historie, og skal få fortelle hva han føler, og ikke at andre skal gjøre det. Jeg vil bare få si at jeg syns det var en fin samtale for mitt vedkommende. Jeg opplevde en person som nå var lettet og glad for å nå få komme tilbake til familien sin, og så må han få eie sin historie, i nåtid og ettertid, om hva han føler og mener. 

Spørsmål fra VG:
Du sier at Norge er takknemlig overfor Litauen. Hva har vært Norges del i denne avtalen her? Har vi gitt noe eller er det noe vi kommer til å gi for at Frode Berg skulle få være en del av den avtalen?
Hva kommer til å skje med Frode Berg nå? Skal han få en debrief eller kommer Norge til å avhøre ham om hvordan fengslingen i Russland har vært?

Svar fra statsministeren:
La meg begynne med å si at det ligger ingen gjenytelser fra Norge til Litauen i forbindelse med denne avtalen. Det innebærer ikke noe sånt. Det innebærer kanskje den aller største bekreftelsen på at Norge og Litauen har et tett og godt samarbeid. Vår nest største befolkningsgruppe fra andre land er faktisk litauere. Det er mange som bor her. Siden murens fall, og siden Litauen ble et selvstendig land har vi hatt tett og god kontakt på politisk nivå, og på andre nivåer, ikke minst i oppbyggingen av politiske partier i Baltikum. Det er mange av oss med mye arbeid knyttet til ulike land, og oppfølgning med partiene våre for å bygge opp et demokrati og stabilisere det. Det har bygget seg kunnskap og vennskap, og det er mange norske selskaper som har kontorer i Litauen. Dette er først og fremst en bekreftelse på at gjennom NATO-samarbeidet og det politiske samarbeidet så opplever Litauen Norge som en god venn. Vi er gode felles allierte og i NATO stiller vi opp for hverandre når vi kan.

Svar fra utenriksministeren:
Frode Berg er nå en fri mann. Det er opp til ham hva han ønsker å gjøre, og hvilken oppfølgning han ønsker å få fra norske myndigheter. Derfor har det vært viktig for oss å kunne ivareta de behovene han hadde da han satt fengslet, men også nå når han er en fri mann og står helt fritt til å vurdere hva han ønsker. 

Spørsmål fra Aftenposten:
Frode Berg har jo selvsagt at han var på oppdrag i Russland for norsk etterretning. Hva er grunnen til at norske myndigheter aldri vil bekrefte om det var riktig eller galt?

Svar fra statsministeren:
Vi kommer aldri til å bekrefte denne typen spørsmål av hensyn til både vår etterretningstjenestes evne til å gjøre sine jobber, eller ikke gjøre sine jobber. Så om folk hevder at de er agenter for Norge, eller er det, vil aldri bli avklart ut i fra at myndighetene kommer til å si det. Det er jo fordi at, ja, vi har en etterretningstjeneste i dette landet. Det har vi, som alle andre land har, for å sikre norske interesser, sikre vårt land, og gjøre vårt land trygt. Det er helt legitimt for vårt land å ha. Derfor bekrefter eller avkrefter vi aldri, og slik er det i denne saken også.

Spørsmål fra Dagbladet:
Hvilket ansvar har norske myndigheter for at Frode Berg har sittet i fengsel i Russland i snart to år?

Svar fra statsministeren:
Det er et spørsmål som impliserer at vi skulle si at dette er en del av en norsk etterretningsoperasjon, og det betyr selvfølgelig at vi hverken kommer til å bekrefte eller avkrefte denne typen spørsmål.

Spørsmål fra Dagbladet:
Han har jo allerede varslet et erstatningsønske via sin advokat. Er det noe dere har snakket om allerede?

Svar fra statsministeren:
Hans advokat vil snakke med Frode Berg, og de vil ha diskusjoner rundt alle disse temaene, og så får vi komme tilbake igjen til det. 

Spørsmål fra NTB:
Dere snakket sammen på telefon, og du vil ikke si hva han sa, men kan du si hva du sa til ham?
Han har tidligere sagt at han føler seg sviktet av norske myndigheter? Føler du at norske myndigheter har noe å be om unnskyldning for?

Svar fra statsministeren:
Norske myndigheter har jobbet med å få ham tilbake til Norge fra det øyeblikket han ble arrestert. Det jeg sa til Frode Berg var at jeg er glad for den situasjonen vi er i i dag, at han er en fri mann, og på vei til å komme hjem til Norge. Og så har jeg sagt til ham at dersom han trenger hjelp eller dersom han vil snakke med folk, så er vi åpne for å hjelpe til på alle mulige områder, men at det er han som må bestemme hva han vil i samtale med sin familie og sin advokat. Jeg opplevde ham som lettet og glad for å kunne komme hjem og møte familien sin snart, men resten av det får bli hans historie. Det syns jeg vi skal respektere mennesker for, at de får bruke sine egne ord og sin egen opplevelse av det som har skjedd i dag.

Spørsmål fra iFinnmark:
Hva slags oppfølgning kommer Frode Berg til å få nå når han kommer hjem?
Hvordan kommer forholdet mellom Norge og Russland til å bli etter dette som har skjedd?

Svar fra statsministeren:
Min opplevelse er at vi har et godt forhold til Russland. Vi har hatt flere politiske møter i løpet av dette året. Dette har hatt liten, eller ingen betydning egentlig, for vårt forhold som tvert imot har blitt styrket av flere politiske samtaler de siste årene.
Frode Berg og familien bestemmer selv hva de ønsker å gjøre nå, men det er selvfølgelig slik at etter et slikt opphold vil også vi stille til rådighet, og kunne hjelpe med, hjelp som de måtte trenge og tid som de måtte trenge før de går inn i sin hverdag igjen. Dette er deres valg, og det må de gjøre.

Svar fra utenriksministeren:
Opplevelsen vår er at det samarbeidet vi har med Russland, på det praktiske og politiske området, har økt de siste to årene. For eksempel da vi nylig var i Kirkenes under markeringen av 75 års-jubileet så var det det fjerde møtet Lavrov og jeg hadde på under ett år, og kommisjonsarbeidet vårt, i de felles kommisjonene mellom Norge og Russland går veldig bra, og utvikler seg positivt. Vi opplever at folk til folk-samarbeidet også går veldig godt, som er en komponent i samarbeidet vårt med Russland. Vi opplever ikke at denne saken, på noen måte, har gjort forholdet mellom Norge og Russland vanskeligere, og det er det viktig å understreke. 

Spørsmål fra Aftenposten:
Til statsministeren: Du har selv engasjert deg for å få Frode Berg hjem, og du dro til St. Petersburg for å snakke med Putin. Hadde du prioritert å reise til St. Petersburg på et møte som ingen andre norske statsministere har dratt på tidligere hvis ikke det var for å få Frode Berg hjem?
Hva har norske myndigheter lært av denne saken?

Svar fra statsministeren:
Jeg reiste til St. Petersburg fordi det var en velkommen invitasjon for å møte president Putin for å snakke om bilaterale norsk-russiske forhold, og kanskje reetablere en politisk situasjon som vi ikke hadde hatt på en stund, mellom oss på statsministernivå. Vi hadde så vidt hilst på hverandre på en del internasjonale arrangementer, men vi hadde ikke hatt møte da Ukraina-situasjonen oppsto. Det var først og fremst den typen spørsmål som var rammen for det. Det var en god anledning da det kom en invitasjon til det. Det var et politisk bevisst valg om å reise, på samme måte som jeg tror det var det samme for Stefan Löfven, som for første gang reiste for å ha et slikt møte. Vi trenger å samtale på president- og statsministernivå.
Vi lærer alltid noe. Hver dag som statsminister er det sånn at man lærer noe nytt, og det er mange ting. Blant annet refleksjoner over hvor lang tid ting tar, men jeg har også lyst å si at vi lærer av hvor viktig det er med langsiktige investeringer i allierte og vennskap. Det samarbeidet vi har hatt med Litauen nå bygger på mange mange års vennskap og samarbeid, det å være gode forutsigbare allierte. Dette er ikke noe man løser med ad-hoc-biter. Når et land trenger hjelp, selv ønsker å løse noe, så stiller en alliert opp. Det gjorte Litauen nå for oss.

Spørsmål fra TV2:
Dere understreker begge Litauens rolle her. Var det litauiske sporet i realiteten den eneste muligheten for å få løst Frode Berg-saken, og dersom så var tilfelle, hva er årsaken til det?

Svar fra utenriksministeren:
Det som vi oppdaget etterhvert som vi jobbet med de ulike sporene var at det var dette som var det mest fruktbare og etterhvert det eneste mulige sporet. Det kan det vært mange mulige årsaker til, og det er det andre som er bedre til å svare på, men vi var veldig opptatt av å gå ut bredt, og kartlegge alle muligheter som fantes. Det betyr at vi hadde en brei og god dialog med mange allierte og nære venner for å se hva som var mulig. Dette er en spesiell sak. I alle situasjoner hvor det er snakk om å bli anklaget for, og etterhvert dømt for spionasje, så er det visse regler og prosedyrer som gjelder, som vi også har måttet forholde oss til, og innenfor de rammene fant vi etterhvert ut at det var dette som var det farbare sporet, og da forfulgte vi det med full kraft. Det var vi gjort i nært og godt samarbeid med Litauen, og det er viktig å understreke at det at vi klarer å finne den løsningen, som inkluderer Frode Berg, er basert på mange mange års vennskap, allianser og nært samarbeid.