Sportsfiskere gull verdt for reiselivet

For første gang er fisketurismen på Østlandet kartlagt. Undersøkelsen viser at kun seks prosent av fisketuristens budsjett går til fiskekort – resten gir klingende mynt i kassa for lokalt næringsliv.

Resultatet av en nettbasert spørreundersøkelse på Fishspot.no. ble rapporten "Fisketuristers forbruk i Hedmark i 2013". Den gir god grunn til optimisme i det lokale, så vel som det nasjonale, reiselivet.

Rapporten viser at fiskerne fisket i snitt seks døgn, mens turen samlet sett varte i sju døgn. Til sammen la de igjen 100 millioner kroner i 2013. De lokale fiskerne brukte i snitt 350 kroner per døgn, mens tilreisende fiskere brukte 1000 kroner i døgnet.  De 18.000 fiskerne som er registrert i Fishspot i 2013 bodde 119.000 døgn på destinasjonen de besøkte og hele 91.000 av disse var tilreisende fiskere. Lokal fiskere sto for 24 prosent av fiskeinnsatsen.

Undersøkelsen gir grunn til optimisme for videre utvikling av fiskeprodukter på destinasjoner.

Gjeddefisker
En undersøkelse viser at sportsfiskere er gull verdt for reiselivet på Østlandet. (Foto: Bernd Kuleisa/Innovasjon Norge)
 
Til toppen