Springbrett inn i arbeidslivet

Innlegg i Adresseavisen 23. november 2013

Distriktssekretær Kristian Tangen fra LO Sør-Trøndelag tar feil når han i Adresseavisen torsdag hevder at midlertidige ansettelser ikke er et springbrett til fast jobb, skriver statssekretær Kristian Dahlberg Hauge i Adresseavisen.

Det er selvfølgelig ingen automatikk i at midlertidige stillinger fører til fast jobb, men det vi kan slå fast er at de som får verdifull erfaring fra arbeidslivet har større sjanser for å bli permanent inkludert på arbeidsmarkedet.

Statistikk fra arbeidskraftundersøkelsene (AKU) dokumenterer at omlag 2/3 av de midlertidige ansatte har vært mindre enn ett år hos sin nåværende arbeidsgiver. I rapporten Labour Market Mobility in Nordic Welfare States kommer det fram at kun 5 prosent av de som går i midlertidige stillinger er arbeidsledige ett år etter. Halvparten er i fast jobb på samme tidspunkt.

I Norge har vi et strengt oppsigelsesvern, noe som denne regjeringen støtter fullt ut og vil verne om. Men det betyr samtidig at mange bedriftsledere føler de må være helt sikre på å treffe med ansettelser. Det er ikke rom for å feile - de økonomiske omkostningene kan bli for store. Resultatet er at mange grupper sliter med i det hele tatt å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Ett av regjeringens aller viktigste prosjekter er å sikre at flere av dem som i dag står utenfor arbeidslivet, får en fot innenfor. Midlertidige ansettelser er ikke hele svaret på dette, men det er ett av flere viktige virkemidler. Det handler rett og slett om å senke terskelen for å komme inn på arbeidsmarkedet for alle dem som både kan og vil jobbe, men som i dag ikke får muligheten.

Det fremholdes som et argument mot midlertidige ansettelser at de ikke øker den totale sysselsettingen. Det er en sannhet med store modifikasjoner. Regjeringen har allerede i vårt første statsbudsjett signalisert en kursendring som vil sikre vekst og bedre konkurranseevne for norsk næringsliv. Med økt vekst skapes normalt flere jobber – som betyr at det blir behov for flere hender i arbeid.

De fleste synes å være enige om at vi i fremtiden vil ha mangel på arbeidskraft. Da er det mildt sagt et paradoks at så mange arbeidsføre mennesker blir henvist til en tilværelse som passive trygdemottakere på siden av arbeidslivet. Hvordan vi skal klare å ta i bruk denne arbeidskraftreserven og gi flere muligheten til å bruke sin arbeidsevne i ordinært arbeidsliv, er en av vår tids største samfunnsutfordringer. Midlertidige ansettelser kan være døråpneren inn i arbeidslivet for mange av de som i dag stenges ute. Det er bra for Norge, og ikke minst for den enkelte som i dag ikke får brukt sine evner.

Til toppen