Norge støtter nye internasjonale sanksjoner mot Nord-Korea

- FNs sikkerhetsråd har i dag enstemmig vedtatt en resolusjon med skjerpede tiltak mot Nord-Korea som svar på landets siste kjernevåpentest i september. Dette er et tydelig signal fra verdenssamfunnet som Norge stiller seg bak, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge er medforslagsstiller til resolusjonen sammen med en rekke nærstående land. Norge var også medforslagsstiller til resolusjonen som ble vedtatt i mars, som vedtok de forrige sanksjonene.

- Jeg er dypt bekymret over at Nord-Korea fortsetter å utvikle sitt atomvåpenarsenal. Vi har klart og tydelig fordømt de fem kjernefysiske prøvesprengningene som er blitt gjennomført så langt, sier understreker Brende.

- Prøvesprengningene undergraver den internasjonale normen mot testing og spredning av kjernevåpen. Prøvesprengningene hindrer arbeidet med å nå en verden uten kjernevåpen. Nord-Koreas atomvåpenprogram truer fred og stabilitet i Øst-Asia og globalt. De vanskeliggjør også diplomatiske løsninger og dialog med Nord-Korea, sier Brende.

FN-sanksjonene og EUs restriktive tiltak er allerede del av det norske lovverket gjennom en egen forskrift om tiltak mot Nord-Korea. Som følge av vedtaket i New York, vil Norge nå gjennomføre de nødvendige endringene i forskriften.

Sanksjonene er utformet slik at de ikke skal få negative humanitære følger for sivilbefolkningen i Nord-Korea eller ramme det målrettede arbeidet som internasjonale organisasjoner gjør for den trengende befolkningen. I 20 år har Norge bidratt med humanitær bistand til sårbare grupper i Nord-Korea. Den humanitære hjelpen vil bli videreført.

- Det internasjonale samfunn har et tydelig budskap til Nord-Korea. Vi oppfordrer regimet på det sterkeste til å samarbeide med det internasjonale samfunnet for å finne løsninger innenfor folkeretten, sier utenriksminister Brende.

Til toppen