Støtte til St. Vincent og Grenadinene

Norge bidrar med 1,3 millioner kroner i humanitær nødhjelp til mennesker rammet av vulkanutbruddet på St. Vincent og Grenadinene. Bistanden vil gå gjennom FN og Røde Kors-systemet og bidra til blant annet husly, mat, vann og sanitære tiltak.

Om lag 20.000 mennesker er rammet av vulkanutbruddet på den karibiske øystaten St. Vincent og Grenadinene. Nasjonale myndigheter koordinerer responsen med støtte fra regionale mekanisme.

Dette inkluderer Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) som har ansvaret for å gjøre detaljerte skadevurderinger og Organisation for Eastern Caribbean States som også bidrar med nødhjelpsleveranser.

FN koordinerer innsatsen fra regionalkontoret på Barbados. Verdens matvareprogram (WFP) og den panamerikanske helseorganisasjonen (PAHO) koordinerer nødhjelpsinnsatsen i form av mat, kontanter og medisiner.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har etablert 89 mottak for om lag 4000 rammede.

Det rapporteres om mangel på strøm og vann, og behov for blant annet strømaggregater. Foruten akutt nødhjelp, er det behov for eksperthjelp til opprydding etter askenedfall og beredskapstiltak for nye vulkanutbrudd.

FN har bidratt med en million dollar fra FNs nødhjelpsfond (Cerf) for å hjelpe beredskapen. Norge en viktig bidragsyter til fondet.

Situasjonen er fortsatt  kritisk, og vulkanutbruddene pågår fortsatt, om enn i en noe mer avtagende styrke. Norge følger situasjonen tett.

Vulkanutbrudd
Foto: Navin Pato Patterson via UN News