Stabil melkemengde som foredles

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Total mengde kumelk til lokal foredling i 2015 var 20 000 liter mer enn i 2014. Lokal foredling av geitemelk økte med 90 000 liter fra 2014 til 2015.

Lokale osteprodusenter i Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland yster mest av geitemelk, mens osteprodusentene i Oppland, Buskerud, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag foredler mest kumelk. Den økte mengden innrapportert geitemelk kom fra Hordaland og Nordland.

Flere foretak rapporterer

For 2015 var det 120 foredlingsforetak, som på vegne av 141 melkeprodusenter, rapporterte inn mengde melkeprodukt til Landbruksdirektoratet. Det er 27 flere melkeprodusenter enn året før. Produktene tilsvarer melkeleveranser på 1 860 000 liter kumelk og 947 000 liter geitemelk.

Smør og melk.
Lokal foredling av ku- og geitemelk økte med 110 000 liter fra 2014 til 2015. Foto: Colourbox