Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Stabilt år for Statskog

Statskogs årsrapport for 2016 viser et stabilt driftsår. Selskapet forvalter om lag 14 000 festeavtaler på statens grunn, solgte noe over 23 000 jaktkort og 17 000 fiskekort og leverte 338 000 kubikkmeter tømmer. Tallene viser små bevegelser i forhold til tidligere år.

Positivt økonomisk resultat

Resultatregnskapet i 2016 viser høyere inntekter og resultat enn i 2015. Hovedårsaken til økte inntekter og resultat i 2016 er store engangsinntekter fra skogvernerstatninger. Statskog-konsernet hadde en brutto omsetning på 422,7 millioner kroner i 2016, og et driftsresultat på 125 millioner kroner. Resultatet før skatt var 141,1 millioner kroner og årets resultat ble 130,5 millioner kroner. 

Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren. 

Skog.
Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Foto: Steinar Johansen/Statskog
Til toppen