Stadfester vedtak om konsesjon til kraftledning i Sirdal og Forsand kommuner

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

OED har i dag stadfestet NVEs vedtak om å gi Statnett konsesjon til å bygge en 420 kV kraftledning mellom Ertsmyra og Lyse transformatorstasjoner i Sirdal og Forsand kommuner.

NVEs vedtak ble påklaget av hytteeiere og Forum for Natur og friluftsliv – Agder. Kraftledningen skal erstatte dagens 300 kV-ledning mellom Tonstad og Lyse og er en del av oppgraderingsprosjektet "Vestre korridor".

Vedtaket kan leses her.