Stadig færre bor på landbrukseiendom

I 2014 var 402 000 personer i Norge registrert som bosatt på en landbrukseiendom. Det er 45 000 færre enn i 2006. Hver femte landbrukseiendom med bolighus var uten fast bosetting i 2014.

I 2014 var det 185 700 landbrukseiendommer i Norge, og av disse hadde 149 700 bolighus. Totalt var det 402 000 personer bosatt på landbrukseiendommene, og det er om lag 6 000 færre enn året før.

Mens nærmere 10 prosent av befolkningen bodde på landbrukseiendommer i 2006, var andelen i 2014 redusert til i underkant av 8 prosent.

Det er store fylkesvise forskjeller på bosetting på landbrukseiendommer. I Akershus bor under 4 prosent av befolkningen på landbrukseiendommer, mens Sogn og Fjordane har mer enn hver femte innbygger bosatt på en landbrukseiendom. I 2014 var nær 21 prosent av landbrukseiendommene med bolighus uten fast bosetting. Andelen eiendommer uten fast bosetting varierer fra 7 prosent i Vestfold til 37 prosent i Nordland. Mange ubebodde eiendommer blir imidlertid brukt som feriebolig.

Småbruk, kulturlandskap Norheimsund
I 2014 var det 185 700 landbrukseiendommer i Norge, og av disse hadde 149 700 bolighus. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen