Stadig flere i Europa tar høyere utdanning

Av utdanningsråd Harald E. Nybølet, EU-delegasjonen

Andelen av befolkningen i Europa som tar høyere utdanning, øker. Samtidig er tidlig frafall i skolen er på vei nedover. Utdanningsråd Harald E. Nybølet ved EU-delegasjonen i Brussel rapporterer.

Stadig flere tar høyere utdanning i Europa. Foto: UD

Andelen av befolkningen i Europa som tar høyere utdanning, øker. Samtidig er tidlig frafall i skolen på vei nedover. Utdanningsråd Harald E. Nybølet ved EU-delegasjonen i Brussel rapporterer.

Nye tall fra Eurostat viser at en rekke land, blant annet Danmark, Sverige og Finland, allerede har nådd målet i EUs strategi for sysselsetting og vekst, Europa 2020, om at 40 prosent av befolkningen mellom 30 og 34 år skal ha tatt høyere utdanning innen 2020. Gjennomsnittet i EU var på 36 prosent i 2012, opp fra 34 prosent i 2010. Norge ligger også godt an i denne sammenhengen med 47,6 prosent for 2012.

Hvis man ser på kvinneandelen som tar høyere utdanning i Europa, har EU allerede nådd 40 prosent. I Norge er andelen 55,9 prosent for kvinner og 41,5 prosent for menn.

Mange land har imidlertid fortsatt et stykke igjen å gå før de når målet, ifølge Eurostat. Italia (21,7 prosent) ligger dårligst an blant de 27 EU-landene, etterfulgt av Romania (21,8 prosent) og Malta (22,4 prosent). Dette er i skarp kontrast til de beste utøverne, som Irland (51,1 prosent), Kypros (49,9 prosent), Luxembourg (49,6 prosent) og Litauen (48,7 prosent).

Tidlig frafall i skolen reduseres
EUs mål i Europa 2020-strategien er at tidlig frafall i skolen skal være under 10 prosent i 2020. Tallene fra Eurostat viser at tolv medlemsland allerede har nådd målet, og at andre nærmer seg det.

Gjennomsnittlig frafall i EU var i 2012 12,8 prosent, mot 14,0 prosent i 2010. Her er ikke Norge best i klassen, men utviklingen går i riktig retning. I 2012 hadde Norge en frafallsprosent på 14,8 prosent, ned fra 16,6 prosent i 2011. Ser vi på forskjellen mellom kvinner og menn i Norge, er frafall hos menn 17,6 prosent og 11,9 prosent hos kvinner.

De som kommer best ut når det gjelder frafall er Slovenia (4,4 prosent), Slovakia (5,3 prosent) og Tsjekkia (5,5 prosent). Spania, Portugal og Malta kommer dårligst ut, alle med over 20 prosent frafall.

– Må fortsette innsatsen
EUs utdanningskommissær Androulla Vassiliou hilser den positive utviklingen velkommen og understreker at dette er gode nyheter i en tid med økonomisk usikkerhet.

Hun oppfordrer landene til å fortsette innsatsen, spesielt der hvor utviklingen ikke har vært så positiv.

Enkelte kommentatorer i Brussel stiller spørsmål til om målene man ble enige om i 2010 kanskje ikke var ambisiøse nok, siden flere land allerede har nådd 2020-målene. Andre mener dette var så langt man kunne gå, spesielt siden utdanningspolitikk er et nasjonalt anliggende og siden Europakommisjonens rolle i hovedsak er å støtte medlemslandene i deres arbeid.

Mer informasjon:

Se fullstendig tabell over andelen som tar høyere utdanning her.

Se fullstendig tabell over frafall i skolen i de ulike landene her.

Til toppen