Ståle Tangestuen er ny HR-sjef i klima- og miljødepartementet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ståle Tangestuen ble i statsråd i dag, utnevnt til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet.

Ståle Tangestuen (49) har mastergrad i ledelse fra Høgskolen i Buskerud og kommer fra stillingen som rådmann i Hole kommune.  

Han utførte plikttjeneste som del av toårig befalsutdanning i 1986 til 1987. Han var troppssjef på befalsskolen fra 1989 til 1991. Fra 1991 til 1993 var han administrasjonsoffiser i Forsvaret. I perioden 1993 til 1995 hadde han en todelt stiling som adjutant og personaloffiser i Forsvaret ved Hærens forvaltningsskole/Fredriksten festning i Halden. Ved Forsvarets overkommando, Personellstaben var han førstekonsulent/rådgiver i 1995 til 1998, før han ble underdirektør i 1999 til 2000. Han var tilsatt som avdelingsdirektør på Høgskolen i Buskerud, i 2000 til 2006.  Han startet som assisterende rådmann i Hole kommune i 2006, før han i 2010 gikk over i stilling som rådmann samme sted.