Starter arbeidet med å fjerne tidstyver

Regjeringen tar vekk de obligatoriske kartleggingsprøvene fra videregående trinn 1. Det er en del av arbeidet for å fjerne tidstyver i skolen.

– Det er ett av flere tiltak som skal bidra til mindre unødvendig rapportering. Vi skal sikre at lærere og skoleledere får mer tid til god ledelse og god undervisning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Kartleggingsprøver ble innført for åfinne de elevene som trenger ekstra hjelp i lesing, regning og engelsk. 

– Vi mener det er unødvendig å teste alle elever kun uker etter at de har startet videregående opplæring. Karakterene fra grunnskolen gir den videregående skolen et godt bilde av hvilke elever som trenger ekstra hjelp og oppfølging. , sier Røe Isaksen. 

Opp til skolen

De obligatoriske kartleggingsprøvene erstattes med frivillige læringsstøttende prøver som lærerne kan bruke fritt. Mens kartleggingsprøver bare fanger opp elever som trenger ekstra hjelp, gir de læringsstøttende prøvene informasjon om styrker og svakheter i ferdighetsnivået til alle elever. 

– Nå blir det i stedet opp til hver enkelt skole å avgjøre om de vil bruke nye læringsstøttende prøver som verktøy i opplæringen, sier Røe Isaksen. 

Frivillige læringsstøttende prøver i regning blir tilgjengelige fra høsten 2015 mens lesing og engelsk tidligst kommer i løpet av skoleåret 2016–17. 

Gjennomgang av nasjonale og lokale krav

Regjeringen ønsker at lærerne skal få mer tid sammen med elevene. En ny rapport om tidstyver i skolen viser at det er betydelige variasjoner i hvilke krav den enkelte kommune og fylkeskommune stiller. Funn tyder også på at lærerne dokumenterer mer enn det kreves av dem. 

– Med bakgrunn i rapporten vil jeg ta initiativ til at både departementet og Utdanningsdirektoratet går kritisk gjennom nasjonale krav. Og så er det minst like viktig at skoleeierne rydder i sine lokale krav til rapportering og dokumentasjon, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Til toppen