Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Starter arbeidet med ny områdesatsing i Oslo indre øst

Staten og Oslo kommune starter et nytt langsiktig samarbeid om en ny områdesatsing i Oslo indre øst for perioden 2019 – 2026.

Det femårige samarbeidet om områdesatsing i indre Oslo øst, avsluttes i år. Nå har regjeringen besluttet å inngå en ny intensjonsavtale med Oslo kommune om områdesatsing i Oslo indre øst frem til 2026.

Flere rapporter viser at det har blitt gjort mye bra i løpet av denne perioden, men også at det fortsatt er store utfordringer knyttet til blant annet barnefattigdom, arbeidsledighet, kriminalitet og dårlige boforhold.

– Vi vet at områdesatsinger er viktig for å bidra til inkludering og likeverdige levekår i utsatte byområder. Regjeringen vil derfor fortsette å støtte arbeidet med å skape et godt og trygt nærmiljø, styrke det forebyggende arbeidet blant barn og unge og satse på sysselsetting. Jeg er glad for at staten og Oslo kommune fornyer samarbeidet i Oslo indre øst, og ser hva vi kan gjøre enda bedre, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Områdesatsningene skal bidra til å skape flere muligheter for innbyggerne, og ikke minst skal nabolagene oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp. Områdesatsingene skal bidra til at det utvikles nye samarbeidsformer, nye arbeidsmåter og nye løsninger. Erfaringene skal deles med andre bydeler og kommuner i hele landet.

– Jeg er veldig glad for at staten blir med videre. Det er avgjørende for at vi får løftet Oslo indre øst sammen med alle de lokale aktørene som brenner for nabolaget sitt. Nå skal vi bygge videre på erfaringene vi har fått fra de første fem årene og fortsette det gode arbeidet vi har begynt på. Oslo står overfor noen nye utfordringer som vi må ta på alvor. Jeg er spesielt opptatt av å sørge for at alle ungdommene våre får gode, konstruktive tilbud og flere valgmuligheter i livet, sier byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanna E. Marcussen.

Nå starter arbeidet med å avklare hvilke områder og tema som skal prioriteres i den nye satsingen og hvordan den skal sees i sammenheng med de eksisterende områdesatsingene i Oslo sør og Groruddalen.

Staten og Oslo kommune tar sikte på å undertegne en intensjonsavtale for områdesatsing i Oslo indre øst i løpet av høsten. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil koordinere den statlige innsatsen. Byrådsavdeling for byutvikling vil koordinere Oslo kommunes innsats.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen