Starter byggingen av nytt kunnskapssenter i nord

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag ble grunnsteinen i det nye FRAM-senteret lagt ned. Senteret samler institusjoner som jobber med klima – og miljøforskning. Med nybygget får de nesten dobbelt så mye plass.

- Norge står i en omstilling. Vi arbeider for en grønn konkurransekraft i et bærekraftig samfunn", og da er forskning  helt avgjørende. Framsenteret er en viktig del av regjeringens satsing på kunnskap og på nordområdene. Med det nye bygget får vi en enda bedre arena for tverrfaglig forskning og innovasjon, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Framsenteret består i dag av 20 institusjoner. Den største nye leietakeren i det utvidete bygget blir Havforskningsinstituttet.

- I Norge er det to ting som er spesielt viktige for vår økonomiske velstand: naturressurser og kunnskapen og kompetansen til å skape verdier av naturressursene våre. Når Havforskningsinstituttet får plass i Fram-senteret styrker vi Norges rolle som kunnskapsleverandør på marine ressurser, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Framsenteret for klima og miljøforskning i nord ble etablert i 2010. Senteret kobler forskere innen klima, miljø, polarforskning og marine ressurser. Bygget FRAM I rommer rundt 250 arbeidsplasser. Det nye bygget, FRAM II, vil gi rom for nærmere 200 nye arbeidsplasser.

-Dette skal bli et moderne bygg. Det skal brukes miljøvennlige materialer, som sørger for godt inneklima og et ekstremt lavt energibehov, det vil si at det blir et såkalt passivhus, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.