Starter Digital deltakelse 2017

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Paul Chaffey, statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, sparket mandag i gang prosjektet Digital deltakelse 2017. Målet er å redusere antall innbyggere som ikke er på nett og bidra til å styrke den digitale kompetansen i befolkningen.

Et utvalg representanter for offentlige og frivillige aktører var invitert for å gi innspill til hvordan arbeidet bør organiseres nasjonalt, og hvilke grupper som bør prioriteres.

- Målet vårt er at alle innbyggere skal beherske nettet – ikke minst når det gjelder offentlige tjenester. Da må alle sikres et minimum av digital kompetanse, sier Chaffey.

Regjeringen vil stimulere relevante aktører til felles innsats. Denne uken startet diskusjonen om hvilke tiltak og tilbud som bør med.

- Det er en utfordring at grupper i befolkningen av ulike grunner ikke er på nett. At noen står på utsiden er rett og slett en utfordring for demokratiet. Det vil vi gjøre noe med, sier Chaffey.

Han peker på at det er mye bra innsats på dette feltet i dag. På møtet mandag deltok blant annet Seniornett og LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk) og Folkeuniversitetet.

- Vi tilbyr gratis nettkurs til innvandrerkvinner. Kursene er veldig ettertraktet, og vi ser at kvinner for første gang deltar aktivt i debatter på nett etter at de har vært på kurs, sier Bibi Thaiba Musavi fra LIN.

Fra 2014 vil digital kommunikasjon være hovedregelen når offentlige myndigheter skal kommunisere med innbyggerne.

Departementet har fra før bevilget fem millioner kroner til konkrete opplæringstiltak over hele landet. Blant dem som har fått tilskudd er biblioteker, folkeuniversiteter, frivillige organisasjoner og Seniornetts medlemsforeninger.

Gjennom prosjektet Digital deltakelse 2017 vil regjeringen nå legge til rette for en bred samarbeidsarena der alle som jobber med å styrke den digitale kompetansen kan møtes.