Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Starter evalueringen av Afghanistan-innsatsen

Tirsdag 13. januar 2015 starter det regjeringsoppnevnte utvalget sitt arbeid med å gå gjennom den norske innsatsen i Afghanistan, både sivilt og militært.

Utvalget vil bli ledet av tidligere statsråd og ambassadør Bjørn Tore Godal. Det skal levere sin rapport til utenriksministeren og forsvarsministeren innen 1. juni 2016.

-Norge har siden 2001 hatt et omfattende engasjement i Afghanistan, både sivilt og militært. Afghanistan er gått inn i en ny fase og afghanerne har selv ansvaret for sikkerheten i eget land. Vi ser frem til å få evaluering av den helhetlige norske innsatsen, sier statssekretær Bård Glad Pedersen i Utenriksdepartementet.

- Den omfattende ISAF-operasjonen ble avsluttet ved nyttår. Norge har hatt betydelige militære bidrag, og løst mange og varierte oppdrag. Vi ser frem til en grundig gjennomgang slik at vi kan ta erfaringene med oss videre i nye operasjoner. Det er for eksempel viktig å se på hvordan det sivil-militære samarbeidet har fungert, sier statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet.

Illustrasjonsbilde
Forsvaret i Afghanistan, her ved PAT på trening. Foto: Forsvaret

Priv til red:

Media inviteres til å møte utvalgsleder Bjørn Tore Godal, statssekretær i Utenriksdepartementet Bård Glad Pedersen og statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø i forbindelse med oppstarten av arbeidet.

Sted: Forsvarsdepartementet lokaler i Myntgata 1, Oslo.

Tid: Tirsdag 13. januar kl 12.00.
Påmelding til [email protected] innen kl 10 tirsdag 13. januar. Oppmøte i Myntgata seinest 11.45.

Kontaktperson i Forsvarsdepartementet:
Marita I. Wangberg, e-post [email protected] eller telefon 23 09 60 29.

Kontaktperson i Utenriksdepartementet:
Veslemøy Lothe Salvesen, e-post [email protected] eller telefon 23 95 04 04

Les mer om utvalget her og utvalget sitt mandat her.

Til toppen