Staten frifunnet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Høyesterett har enstemmig avgjort at Staten ved Universitetet i Bergen hadde rett da de annullerte eksamen og utestengte en kandidat i et semester på grunn av grovt uaktsomt fusk.

Saken har versert i rettssystemet siden 2013, men er nå rettskraftig. Det innebærer at Felles klagenemnds vedtak i saken om fusk og utestenging er gyldig.

Les dommen fra Høyesterett.