Statens bymiljøpris 2014

Tema for årets pris er Bymiljø og helse, og vi inviterer kommuner som har jobbet med dette til å delta i konkurransen. Prisen består av en plakett, et diplom og 250 000,-.

Livsstilssykdommer blir en stadig større utfordring for helsetjenesten og for samfunnet. En passiv fysisk hverdag kan få negative konsekvenser fysisk, psykisk eller sosialt. Hvordan vi planlegger og tilrettelegger for en mer fysisk aktiv hverdag kan imidlertid gi store positive effekter på folkehelsen.

Statens bymiljøpris deles i år ut til en kommune som har planlagt og iverksatt nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår i kommunen. Dette arbeidet må ses i et langsiktig og bærekraftig perspektiv.

Frist for innsendelse av forslag til kandidatur er tirsdag 4.mars.

Til toppen