Statens eierberetning 2019

I dag offentliggjøres statens eierberetning for 2019, årsrapporten for statens direkte eierskap i 73 selskaper.

Statens eierberetning gir en samlet oversikt over selskapenes strategi, måloppnåelse, økonomiske utvikling og viktige hendelser i året som har gått.

Beretningen beskriver også hvordan staten utøver sitt eierskap og gir oversikt over blant annet verdiutviklingen i selskapene.

Statens eierberetning finner du her