Statens fond i Tromsø behandlet av Stortinget

Stortinget behandlet tirsdag regjeringens lovforslag om etablering av Statens fond i Tromsø. Formålet med fondet er å bygge kapitalforvaltningsmiljøer i Nord-Norge.

– Etableringen av Statens fond i Tromsø er et viktig bidrag til regjeringens mål om å etablere viktige arbeidsplasser og sterke miljøer i hele Norge, med alle ringvirkningene det kan gi. Det vil gi viktige arbeidsplasser til Nord-Norge og Tromsø. I tillegg kan det bli attraktivt for bedrifter å etablere seg i nærheten av en slik enhet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I revidert nasjonalbudsjett for 2024 foreslo regjeringen en investeringsramme for fondet på 15 milliarder kroner, som kan vurderes økt opp mot 30 milliarder når det er høstet noe erfaring. I tråd med anbefalingen fra Folketrygdfondet skal fondet investere i nordiske, børsnoterte selskaper.

Målet med investeringene av midlene i fondet er å oppnå høyest mulig avkastning til akseptabel risiko. Investeringsstrategien for det nye fondet reguleres ikke i loven, men skal fastsettes av Finansdepartementet med hjemmel i loven. Det er ikke et mål at fondet skal bidra med statlig kapitaltilgang for nordnorske selskaper spesifikt.

– Regjeringen vil bidra til bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser i Nord-Norge. Det er store muligheter innen reiseliv, industri, sjømat og mange andre næringer i nord, og det er viktig for regjeringen å bidra til at næringslivet har gode rammebetingelser og tilgang på kapital, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Regjeringen jobber også med flere tiltak for å bidra til bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser i Nord-Norge.

– Regjeringen jobber bredt med å bedre kapitaltilgangen i Nord-Norge. Vi har investeringsordninger som Investinor, Nysnø, Eksfin og Innovasjon Norge som er tilgjengelige i hele landet. I tillegg har vi målrettede ordninger som Investinors øremerking av 200 millioner kroner til nord-norske vekstbedrifter og forvaltermiljø. Investinor jobber nå både med forvaltere, investorer og bedrifter for å sette disse pengene i arbeid, sier Myrseth.

Forvaltningen av fondet legges til Folketrygdfondet, som i dag forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond.

– Folketrygdfondet har levert gode resultater for staten over tid. Jeg er sikker på at de vil fortsette med det også fra det nye kontoret som skal opprettes i Tromsø, sier Trygve Slagsvold Vedum.