Statens innkrevingssentral vant Statens klarspråkpris for 2014

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I skarp konkurranse med en rekke andre statlige virksomheter fikk Statens innkrevingssentral Statens klarspråkpris for 2014. – Klart språk i offentlig sektor er viktig både for innbyggere og ansatte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Vi vet at uklart språk skaper frustrasjon, og at det stjeler tid fra innbyggere som ikke forstår informasjonen de får. Årets prisutdeling viser at mange statlige etater oppnår gode resultater. Men jeg forventer mer, sier Sanner. Alle statlige etater må prioritere klarspråkarbeidet.

Vinnerne: Fra venstre fagdirektør Ragnhild Samuelsberg i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, assisterende direktør Christel Halsen i Statens innkrevingssentral, kommunikasjonsdirektør i Skattedirektoratet, Mariken Holter og statsråd Jan Tore Sanner. (Foto: KMD)

 Se flere foto på Flickr

- Juryen er spesielt imponert over måten vinneren tilpasser tjenestene sine til brukerne. Ved å involvere mange forskjellige brukere viser vinneren hvordan de jobber for å nå ut med viktige budskap, heter det blant annet i begrunnelsen.

I tillegg til å dele ut den sjette klarspråkprisen hedret kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner også skatteetaten med temaprisen for god informasjon i arbeidet med skattetrekksmeldingen og innføringen av elektronisk skattekort.

En ny pris av året, årets trekkhund, gikk til fagdirektør Ragnhild Samuelsberg i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for hennes mangeårige innsats for et systematisk klarspråkarbeid.

- Klart språk og forståelige tekster gjør hverdagen enklere for folk flest og fjerner tidstyver både foran og bak skranken, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Han peker på at klarspråkarbeidet dreier seg om rettssikkerhet, likebehandling, demokrati og deltakelse.

- Vi må minne oss selv, igjen og igjen, om at klart språk er viktig for hvordan samfunnet vårt virker, hvordan det enkelte menneske blir ivaretatt, sier Sanner.

Alle statlige forvaltningsorgan og helseforetak som har gjort en ekstraordinær innsats med å gjøre tekster på papir og på nett leservennlige og forståelige for mottakerne, kan være kandidater.

I juryen for Klarspråksprisen sitter professor Kjell Lars Berge (leder), tidligere direktør i Innovasjon Norge, Gunn Ovesen, filolog og språkkonsulent Ola Breivega og forlagsdirektør og forfatter Ragnfrid Trohaug.

Les juryens begrunnelse.for tildelingen av klarspråkprisene 2014 (pdf)