Statens pensjonsfond utland og investeringer i unotert infrastruktur

Finansdepartementet har mottatt en rapport fra konsulentselskapet McKinsey om særskilte utfordringer ved investeringer i unotert infrastruktur i utlandet.

I Stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (fondsmeldingen) i 2015 la regjeringen opp til at det ikke åpnes for at fondet kan investeres i unotert infrastruktur nå. Det ble blant annet vist til at slike investeringer kan være utsatt for stor regulatorisk og politisk risiko. Som del av behandlingen av fondsmeldingen ba et flertall i Stortingets finanskomitee regjeringen belyse risiko og de særskilte utfordringene ved investeringer i unotert infrastruktur, og komme tilbake til saken i neste års fondsmelding.

Rapporten fra McKinsey er et ledd i dette arbeidet og omhandler regulatorisk-, politisk- og omdømmemessig risiko ved investeringer i unotert infrastruktur og hvordan utfordringer ved denne type investeringer håndteres i andre fond.

Finansdepartementet vil komme med sine vurderinger av investeringer i unotert infrastruktur i Statens pensjonsfond utland i fondsmeldingen til våren.

 Rapport: Unlisted Infrastructure Investments - External review of Political, Regulatory and Reputational Risks (pdf)

Norsk oversettelse av rapporten fra McKinsey

Til toppen