Historisk arkiv

Statens pensjonskasse vant årets Klarspråkpris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Den omfattende pensjonsreformen ga Statens pensjonskasse anledningen til å satse på krystallklar informasjon til brukerne. Dermed gikk de av med seieren i årets konkurranse om Klarspråkprisen.

– I dag deler jeg ut Klarpråkprisen for tredje gang. Det har blitt en tradisjon jeg ser frem til hvert år, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.
Statens pensjonskasse (SPK) har ansvar for et viktig saksområde og et komplisert budskap. Dette skal dessuten formidles til nesten en million brukere. Da sier det seg selv at hvordan informasjonen legges opp, har mye å si for en stor del av Norges innbyggere. SPK har jobbet lenge med å gjøre informasjonen de skal ut med, klar og tydelig.
– Det er et demokratisk problem dersom informasjon ikke når fram til alle det gjelder, seier administrerende direktør Finn Melbø.

Hard konkurranse
I juryens begrunnelse fremheves det at SPKs språkarbeid har vært systematisk og at selve bedriftskulturen er blitt endret i prosessen.
– Språkarbeidet er nå en naturlig del av organisasjonsutviklingen, og klart språk er en del av faget uansett fagområde. Det omfattende arbeidet SPK har lagt ned, har gitt gode resultater og høy språklig kvalitet på begge målformer, seier juryleder Kjell Lars Berge.

SPK vant i beinhard konkurranse med Statens vegvesen, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Helseøkonomiforvaltningen, Statens kartverk og Utdanningsdirektoratet.

Ekstragave
– Å jobbe med klarspråk, er som en reise uten ankomst. Mange av oss blir klarere, men vi blir aldri ferdige. Derfor er det viktig at vi fortsetter å jobbe videre med klarpråk, oppfordrer Aasrud.
Og i tillegg til prisen og blomsterbuketten hun overrekker til Melbø, har Aasrud også en liten ekstragave. Statsrådens røde ”Trenger klarspråk”-stempel bruker hun når hun må sende interne notater tilbake for litt språkvask. Dette er nå i SPKs eie.
– Bare i tilfelle dere skulle trenge det. Men jeg håper jo at du aldri får bruk for det, sier hun. 

Statsråd Rigmor Aasrud, administrerende direktør Finn Melbø

Statsråd Rigmor Aasrud overrekker Klarspråkprisen 2012 til Statens Pensjonskasses administrerende direktør Finn Melbø. (Språkrådet)