Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statens pris for boligsosialt arbeid

Kommunal- og moderniseringsdepartementet etablerte i 2013 en ny pris for å stimulere helhetlig boligsosialt arbeid i kommunene. Prisen deles ut for andre gang i 2014. Frist for å sende inn forslag til kandidater er 28. februar 2014.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet etablerte i 2013 en ny pris for å stimulere helhetlig boligsosialt arbeid i kommunene.  Prisen deles ut for andre gang i 2014. Frist for å sende inn forslag til kandidater er 28. februar 2014.

Formål
Prisen er en hederspris til instanser som kan vise til dokumenterte effekter på:

  • Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet
  • Helhetlig satsing i utvikling av boligsosialt arbeid
  • Tiltak som motvirker at bostedsløshet oppstår

I tillegg skal det boligsosiale arbeidet ha overføringsverdi til andre.

Hvem kan få prisen
Prisen tildeles kommuner, organisasjoner eller andre instanser som har en helhetlig tilnærming til boligsosialt arbeid og som tilfredsstiller kravene i henhold til formålet. I tilfeller hvor flere aktører har samarbeidet, kan prisen tildeles flere aktører.

Alle kan komme med forslag. Det er lov å foreslå arbeid i egen virksomhet.

Frist for å sende inn forslag er 28. februar 2014.

Du finner mer informasjon og forslagsskjemaet på Husbankens nettsider.

Kontaktperson: Rosa Maria Carrascal, e-post: rosa.maria.carrascal@husbanken.no
Telefon: 22 96 17 23 / 455 19 354

Til toppen