Statlig naturskadeerstatning

Landbruksdirektoratet har ansvaret for saksbehandling og fastsetting av erstatning, og skal sørge for at de som rammes av naturulykker får god informasjon om sine rettigheter. Skadelidte søker selv via et elektronisk søknadsskjema på nett, direkte til Landbruksdirektoratet.

Ny lov om naturskadeerstatning gjelder fra 1. januar 2017. Frem til 1. januar i år hadde lensmannen ansvaret for å ta imot alle søknader om naturskadeerstatning. Med ny lov skal skadelidte søke direkte til Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet har laget en brosjyre som informerer kort om de viktigste endringene. Dersom du ønsker å få tilsendt brosjyren i papirformat eller har spørsmål om ordningen kan du ta kontakt med Landbruksdirektoratet. 

Til toppen