Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statlig tilskudd gir 9 900 nye husstander bredbåndsdekning

- Bredbånd er en meget viktig samfunnsinfrastruktur og regjeringen vil legge til rette for et godt og tilfredsstillende bredbåndstilbud i alle deler av landet. Staten tar et ekstra ansvar der den kommersielle interessen for utbygging er begrenset eller helt fraværende. Derfor får 32 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning nå midler til å forbedre eksisterende infrastruktur eller bygge ny, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Stortinget bevilget i 2015 til sammen 110 millioner kroner over statsbudsjettet til bredbåndsutbygging i distriktene. Midlene gir nå ca. 9 900 husstander ny eller bedre bredbåndsdekning. 

På vegne av Samferdselsdepartementet, forvalter og tildeler Nkom bredbåndsmidler til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. I år fikk Nkom inn 172 søknader fra kommuner i 18 fylker. Søknadene ble først rangert av fylkeskommunene, og etter endelig behandling hos Nkom, ble 32 søknader innvilget.

 Les mer på Nkoms nettsider.

Rapporten Bredbåndsdekning 2015  viser fortsatt god vekst i dekningen for de høyere bredbåndshastighetene. Rapporten viser at 79 prosent av husstandene kan få bredbånd med hastighet på minimum 30 Mbit/s. For bredbånd med minimum 100 Mbit/s er dekningen 73 prosent, som er 4 prosentpoeng høyere enn i 2014. Dekningen er tilnærmet 100 prosent for hastigheter opp til 10 Mbit/s. Les mer om rapporten Bredbåndsdekning 2015 på regjeringen sine nettsider.

 

Til toppen