Statlig tomtefesteinstruks oppheves

I statsråd i dag er det besluttet at tomtefesteinstruksen for statlige virksomheter oppheves med virkning fra 1. september 2015. Boligeiere som omfattes av tomtefesteinstruksen vil få en overgangsordning med mulighet til å innløse tomten innen ett år fra tidspunktet for opphevelse av instruksen. Kravet må fremmes skriftlig, og prisfastsetting vil da følge instruksens vilkår.

Den statlige tomtefesteinstruksen gjelder for de statlige eller statlig styrte virksomhetene som fester bort tomt til bolighus. Av landets 150 000 boligfestere er det ca 1200 som fester på tomter som omfattes av denne instruksen. Erfaringene viser at tomtefesteinstruksen i de fleste tilfeller gir små økonomiske fordeler ved å kreve innløsning, samtidig som regelverket oppleves som komplisert.

Alle som i dag fester tomt som reguleres av den statlige tomtefesteinstruksen vil bli nærmere informert av de virksomhetene som forvalter festekontraktene.

Til toppen