Presseinvitasjon: Statsbesøk fra Latvia

Latvias president Andris Bērziņš og Hans Majestet kong Harald V deltar på en båttur på Oslofjorden 19. mars, med innlagt demo fra Forsvarets spesialstyrker og orienteringer om hendelsene utenfor Oscarsborg festning under andre verdenskrig.

Etter invitasjon fra Hans Majestet kong Harald V vil Latvias president Andris Bērziņš komme på statsbesøk til Norge 18.-19. mars.

Som en del av programmet blir det arrangert en båttur på Oslofjorden. Det vil bli korte innledninger fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og sjef Forsvarets spesialstyrker Nils Johan Holte. Underveis vil Forsvarets spesialstyrker ha en demo av noen av sine kapasiteter. Når båten runder utenfor Oscarsborg festning vil det bli orientert om hendelsene i april 1940.

Media inviteres til å være til stede under båtturen 19. mars. Ta kontakt for nærmere detaljer rundt opplegget.

Pressekontakt: Marita I. Wangberg, 90512319 eller miw@fd.dep.no

NB: Akkreditering fra Utenriksdepartementet er nødvendig. Frist er mandag 9. mars.

Mer info om statsbesøket her:
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/latvia_besok/id2397109/

For mer informasjon om akkreditering, kontakt UD ved Kristin Helene J. Hafseld, mobil: 916 18 604, khj@mfa.no

Til toppen