Statsbesøk frå Nederland

Sted: Slottet

Olje- og energiministeren deltek på middag på Slottet i samband med at Nederlands kongepar er på statsbesøk til Noreg.