Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2014:

Vederlag for nye oppdrettskonsesjoner til kommunene

Havbruksnæringen trenger tilgang på egnet sjøareal for å kunne vokse. - Derfor bør kommuner som stiller arealer til disposisjon for havbruksnæringen, få sin del av inntektene fra oppdrettstillatelsene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Regjeringen følger opp sin politiske plattform og foreslår at kommunene skal få en fast prosentvis del av vederlaget for de 45 nye oppdrettstillatelsene som nå er til behandling. Dette er en direkte oppfølging av Høyre-FrP-regjeringens politiske plattform om at store deler av vederlaget for nye konsesjoner skal tilfalle berørte kommuner.

Havbruksnæringen får, i tillegg til de verdiene og aktiviteten de skaper, et stødigere fundament. Det kan åpne for større tilgang til sjøareal som næringen er avhengig for å kunne utvikle seg videre. Lokalsamfunnene på sin side får mer tilbake for å stille allmennhetens sjøareal til rådighet for havbruk.

Det skal tildeles inntil 45 nye tillatelser til havbruk med laks, ørret og regnbueørret. Av det totale tallet på tillatelser blir 30 tildelt mot et fast vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse. De siste 15 tillatelsene blir tildelt gjennom en lukket budrunde med prekvalifiseringsvilkår.

Regjeringen foreslår at kommunene skal motta en fast prosentvis del av vederlaget og ikke et forhåndsbestemt beløp, slik regjeringen Stoltenberg II la opp til. Hvilken sum kommunene vil motta, vil først bli kjent etter at behandlingen av prekvalifiseringsvilkårene til den lukkede budrunden er ferdig, og budene er åpnet.

Det er utformet et forslag om at alle inntektene fra tildelingsrunden, både fra fastpris og lukket budrunde, blir summert. Kommunene blir tildelt 40 pst. av den totale summen, fordelt med likt beløp per tillatelse. Dersom tillatelsen blir etablert i mer en én kommune, blir vederlaget fordelt likt mellom de aktuelle kommunene. Lokaliteter som er tilknyttet tillatelsen per 1. november 2014, blir lagt til grunn.

Dersom det per 1. november 2014 gjenstår tilsagn om tillatelser som ikke er knyttet til lokalitet, blir kommunens del av vederlaget for disse tilsagnene holdt tilbake. Når tilsagnet blir knyttet til én lokalitet, blir kommunens del av vederlaget (40 pst.) utbetalt. Man regner med at dette vil gjelde et fåtall av tillatelsene.

Til toppen