Statsbygg skal vurdere Høyblokka mot kravene i teknisk forskrift

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber Statsbygg vurdere Høyblokkas konstruksjonssikkerhet opp mot kravene i byggteknisk forskrift (TEK 10). Hensikten er å få kunnskap om det er behov for å styrke konstruksjonen for å tilfredsstille dagens byggtekniske krav og hva dette eventuelt vil koste. Statsbyggs vurdering skal være klar innen 1. mars 2014.

Normalt i store statlige byggeprosjekter vil detaljerte vurderinger opp mot kravene i byggteknisk forskrift TEK 10 skje senere i prosessen. Departementet mener det er nyttig med en vurdering av Høyblokkas konstruksjonssikkerhet mot denne forskriften allerede nå. Hensikten er å undersøke om det er behov for å forsterke konstruksjonen og hva dette eventuelt vil koste. Dette vil regjeringen ha kunnskap om før den treffer sin beslutning om Høyblokkas fremtid.

Statsbygg engasjerte i november 2011 en uavhengig gruppe bygningsteknisk eksperter til å gjøre en vurdering av skadene på Høyblokka. Gruppen konkluderte med at Høyblokkas bæreevne ikke er ødelagt eller redusert etter bombeangrepet. Bygningstekniske eksperter fra Forsvarsbygg Futura har også kommet til samme konklusjon.

Nytt regjeringskvartal - oppdragsbrev til Statsbygg (pdf)

Til toppen