Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbyggkonferansen 2015

Arbeidsplasser for fremtiden

Moderne arbeidslokaler ikke et spørsmål om cellekontorer vs åpent landskap, men om arbeidsformer og organisasjonskultur.

Takk for invitasjon.

Invitert til å snakke om arbeidsplasser for fremtiden.

Mange vil nok umiddelbart tenke; kontorlandskap, eller eget kontor?

Jeg skal vokte meg for å si noe om arbeidsplassutforming.

Annet enn at vi trenger gode arbeidsplasser – og at diskusjonen om ”arbeidsplasser for fremtiden” handler om mer enn antall kvadratmeter per ansatt, landskap og kontorer.

To grunnleggende hensyn i en debatt om fremtidens arbeidsplasser.

Det første: Utgangspunkt i hva et byråkrati skal være.

Byråkrati av det franske ordet for kontor bureau – opprinnelig ikke spesielt knyttet til offentlig forvaltning - men et sted hvor det satt en medarbeider med sine sakspapirer og sitt blekkhus.

Byråkratiet vist seg som utmerket system for å ivareta innbyggernes rettssikkerhet, sikre upartisk saksbehandling, bygd på faglighet og lojalitet.

Dette må ligge fast.

Det andre hensynet dreier seg om hvordan vi utvikler forvaltningen.

Hvordan tilpasser forvaltningen seg samfunnets utvikling og behov?
Nye teknologiske muligheter og digitale løsninger.
Nye krav og forventninger hos innbyggere, hos medarbeidere.

Leste nylig om den nederlandske byen Kinderdijk. 3 kommuner slo seg sammen. Etter en lang diskusjon om hvor rådhuset skulle ligge, kom de frem til at de egentlig ikke trengte et rådhus.

Fremfor at innbyggerne reiser til rådhuset, reiser de kommunale byråkratene hjem til brukerne for å hjelpe dem med søknader.

Også i Danmark rullende borgerservice. Kanskje vanskelige å se for seg oppsøkende statsansatte, men hvem vet hvordan vi løser oppgavene om 20 år.

En ting er i hvert fall sikkert; den digitale utviklingen påvirker våre arbeidsformer – og jeg tror vi bare ser begynnelsen.

Poenget; må tenke nytt om hvordan vi innretter og organiserer arbeidet. Det regjeringskvartalet vi planlegger, må opplagt ha arbeidsplasser som gjør det enklere å samarbeide på tvers og organisere seg på nye måter.

Moderne arbeidslokaler ikke et spørsmål om cellekontorer vs åpent landskap, men om arbeidsformer og organisasjonskultur.

Dette er for øvrig ingen ny diskusjon.
I Departements-Tidende fra 1887 kan vi lese overskriften:
Ny Regjeringsbygning: mindre Kontorer eller større Sal?
Her heter det videre:
”I Komiteens første Møde drøftedes blantr Andet Spørgsmaalet om, hvorvidt man – som af den forrige Departementskomitee anbefalet – burde fordele Personalet i mindre Kontorer, hvor ikke særegne Omstendigheter opfordrede til annen  Ordning, eller – som af Stortingts Budgetkomitee i 1883 antydet, søge at samle det i større Sale.”

Men hvordan bør så fremtidens kontorer se ut?
Hva sier de som faktisk skal arbeide der?
Kommunal- og moderniseringsdepartementet engasjert en gruppe videregående elever gjennom UNGnovasjon i forbindelse med arbeidet med utformingen av det nye regjeringskvartalet har. De fikk i oppdrag å utforme det de mener vil være fremtidens måte å arbeide på i det nye regjeringskvartalet. De har også fått som oppgave å komme med innspill til hvordan departementene skal fremstå for fortsatt å være en attraktiv arbeidsplass.

Dagens tenåringer er representanter for de ”digitalt innfødte”. De vil være nyutdannede, potensielle byråkrater når nye regjeringskvartalet står ferdig om ti års tid. Forslagene de kommer med er miljøvennlige, teknologistøttede og mobile arbeidsformer.
Dette er noen av dem:

  • Automatisk innlogging på jobben når ansatte parkerer sykkelen eller el-bilen sin
  • Adgangskontroll med hånd-/øyescanner
  • Mobile arbeidsplasser. Tablets følger medarbeideren på grønne arbeidsplasser ute og inne, automatisk lading på ladebord
  • Cafeer som arbeidsplass for uformelle møter og kreativitet
  • Macropod, for gruppeprosjekter
  • Streaming av tekst for mer effektiv lesing
  • Babble skal gi bakgrunnslyd for å ivareta konfidensialitet i åpne kontorlandskap
  • Flyttbare vegger for å skape møterom når dette trengs
  • Møtebord av typen dizmo, dvs som store tablets deltakerne kan jobbe på
  • Steriliserende dørhåndtak

Ikke sikkert at alle ideene til ungdommene blir gjennomført, men de er inne på noe viktig. Teknologien endrer vår arbeidsform

Jeg er glad for at Statsbygg som en stor og viktig aktør setter dette på dagsorden i dag.Blir lagt merke til hva Statsbygg gjør. Statsbygg skal både forvalte den fysiske bygningsmassen. Viktig fordi bygninger former samfunnet.
Fordi representerer store verdier. Inngår i arbeidet med å gjøre samfunnet grønnere, redusere klimagassutslipp. Glad for at Statsbygg går foran i arbeidet med å fase ut oljefyrer tidligere enn det Klimaforliket legger opp.

Så skal Statsbygg også legge til rette for at de mange tusen medarbeiderne i Statsbygg lokaler trives, føler seg trygge og presterer.
Også benytte anledning til å rose Statsbygg for å fjerne tidstyver. Fikk KMDs første diplom for godt arbeid her i fjor høst. På et halvt år lyktes Statsbygg lyktes med å redusere antallet kravdokumenter til sine leverandører fra 76 til 10. Leverandørene trenger ikke pløye seg gjennom 555 sidene med dokumenter. Nå er det 100 sider.

Også etablert nye og tidsbesparende samarbeidsprosedyrer i arbeidet som gjøres med Riksantikvaren.
Regjeringen opptatt av å øke gjennomføringskraften og bedre resultatorienteringen i forvaltningen.

Til beste for innbyggere, næringsliv og samfunnet. Endring et kontinuerlige arbeidet. Ressursene må brukes til beste for samfunnet, innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner. Og hverdagen må bli så enkel som mulig for folk flest.

Nevnte regjeringskvartalet.
Skal ha en representativ arkitektonisk kvalitet, legge til rette for levende og trygge byrom og skape gode arbeidsplasser. Regjeringskvartalet følger vanlig saksgang for plan og bygg. Unntaket er idefasen der vi henter inn ekspertise for å utforske mulighetene. Viktig å bruke ulike fagmiljøer. Fange opp de gode ideene. På tvers af fagdisipliner. Samtidig legger vi til rette for debatt om utvikling av kvartalet. Handler om utforming av byrom, gater og plasser og sammenhengen med byen rundt og plassering av flere tusen arbeidsplasser. 
13. april vil forslagene stilles ut i regjeringskvartalet. Spennende prosess – som jeg kan følge fra mitt eget kontor i syvende etasje i R5 i Akersgata.

Spørs om jeg blir sittende der til regjeringskvartalet står ferdig. Men som statsministeren minner oss om: Våre beslutninger skal ha et generasjonsperspektiv. 

Takk for oppmerksomheten og lykke til med konferansen.

 

 

 

 

 

Til toppen