Statsetatene skal finne tidstyver for innbyggere og næringsliv i 2015

- I år ber vi om innspill for å gjøre offentlig sektor enklere for innbyggere og næringsliv, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I 2015 skal alle statlige virksomheter prioritere tiltak som gir konkrete effekter for innbyggere og næringsliv.

-  Tidstyvjakten handler om å finne forenklinger og forbedringer som fjerner unødig administrasjon og tidsbruk for innbyggere, ansatte og næringsliv. I 2015 skal etatene prioritere tidstyver som rammer brukerne, sier Sanner.

- Det er viktig at forvaltingen setter seg inn i innbyggerne og næringslivets situasjon når de kontakter det offentlige. For å skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv må de statlige etatene finne ut av hvilke søknadsprosesser brukerne sliter med, om de må oppgi samme informasjon flere ganger, og om virksomheten skriver på en måte som folk forstår, sier Sanner.  

Dette skal virksomhetene gjøre i 2015:

  • Innen 1. juni 2015 skal etatene identifisere tidstyver virksomhetene påfører innbyggere og næringsliv.
  • I dialog med sitt eierdepartement skal virksomhetene velge ut tidstyver de selv kan gjøre noe med og starte arbeidet med å redusere eller fjerne disse.
  • I årsrapporten for 2015 skal det rapporteres om arbeidet med å fjerne tidstyver for innbyggere og næringsliv.

Alle statlige etater ble i 2014 pålagt å fjerne egne tidstyver og rapportere inn tidstyver skapt av andre og over 1300 tidstyver ble meldt inn. Disse blir nå fulgt opp.

- Jeg er godt fornøyd med tidstyvjakten så langt, arbeidet viser at det er mulig å skape en bedre og enklere offentlig sektor, sier Sanner.

 

Kommunal- og moderinseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen