Statskog investerer i ny norsk industri

Statskog har gått inn som 20 prosent eier i bioenergiselskapet Arba Follum AS. Selskapet Arba Follum AS planlegger å bygge en biokullfabrikk på Follum ved Hønefoss, og ble etablert i samarbeid mellom Viken Skog SA og Arbaflame AS i 2014. Arba Follum er eid av Viken Skog (40 prosent), Arbaflame (40 prosent) og Statskog (20 prosent).

Basert på en ny innovativ metode skal Arba Follum produsere opp til 200 000 tonn biokull for europeiske kullkraftverk per år. Biokull vil erstatte fossilt kull i kraftverk og dermed bidra til overgang til fornybar, klimanøytral energiproduksjon. Biokull fra den planlagte fabrikken på Follum vil bidra til å redusere det globale CO2-utslippet med 400 000 tonn per år.

Statskog SF har til formål gjennom deltakelse eller i samarbeid med andre, å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser og annen naturlig tilgrensende virksomhet. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av Landbruks- og matministeren.

Til toppen