Statskog satser på UT.no

Statskog bidrar med 250 000 kroner til utvikling av digital turinspirasjon gjennom UT.no, og understøtter dermed regjeringens satsing i statsbudsjettet.

Turportalene UT.no og Godtur.no har i flere år levd side om side. Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes landsforbund og Statskog samler seg nå rundt innhold og utvikling av en felles portal.

To millioner er allerede satt av i årets statsbudsjett. Nå går også Statskog inn med et pengebidrag på 250 000 kroner for å bidra til videreutvikling.

Landbruksminister Olaug Bollestad håper og tror at satsingen får flere opp av stolen og ut i naturen.

– Inspirasjon og planlegging starter gjerne i stolen, og gjerne på mobil. Et løft her handler om inspirasjon som gir folkehelse og gode opplevelser i norsk natur. Det er viktigere enn noen gang. At sentrale aktører som DNT, friluftsrådene og Statskog forener krefter vil inspirere til mer friluftsliv, sier Bollestad.

Rein over hengebru i Budalen.
Statskog bidrar med 250 000 kroner til utvikling av digital turinspirasjon gjennom UT.no. Hengebru i Budalen. Foto: Fredrik Julius Jenssen/Statskog

Friluftsrådenes landsforbund og Statskog har utviklet og drevet turportalen Godtur.no, mens DNT har utviklet UT.no. Hovedfokus nå er å samle og videreutvikle innholdet på UT.no.

Statskog SF er Norges største grunneier og forvalter nær en femtedel av Norges fastlandsareal. Selskapet ivaretar og utvikler verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.