Statskog selger flere skogeiendommer

Statskog selger i høst 15 eiendommer som samlet utgjør ca. 73 000 dekar. Eiendommene ligger i Telemark, Oppland, Møre- og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag.

Eiendommene som selges er en del av det såkalte arronderingssalget som Statskog gjennomfører i perioden 2011 til 2020.  I desember 2010 kjøpte Statskog SF selskapene Borregaard Skoger AS, Borregaard Vafos AS og Børresen AS fra Orkla ASA og Borregaard NEA AS. Kjøpet forutsatte en større gjennomgang og effektiv arrondering av Statskogs eiendommer. Salget gir Statskog bedre arronderte og mer driftseffektive eiendommer, samtidig som lokale skogeiere får muligheten til å styrke sine driftsgrunnlag.

Kjøpergruppene

Den dominerende kjøpergruppen er lokale kjøpere, dvs. kjøpere som er bosatt i den kommunen hvor eiendommen som er kjøpt ligger. Lokale kjøpere sammen med kjøpere som er jord- og skogbrukere i nabokommunen står for nærmere 80 prosent av kjøpene.  Miljødirektoratet har kjøpt 21 eiendommer på til sammen ca. 50 000 dekar. 14 eiendommer på noe over 20 000 dekar er kjøpt av kommuner.

Statskog er landets største grunneier.  Statens grunn utgjør 59.000 kvadratkilometer, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.

Til toppen