Historisk arkiv

Statskog selger skog- og utmarkseiendommer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statskog skal selge om lag 500 000 dekar skog- og utmarkseiendommer. Etter andre salgsrunde i 2011, er det kun to eiendommer i Sør-Trøndelag som ikke er solgt.

Neste salgsperiode starter i månedsskiftet april/mai i 2012.

Statskog vil legge ut flere eiendommer for salg i perioden 2012 - 2017. Alle eiendommer vil bli annonsert. 

I alt skal Statskog selge om lag 500 000 dekar skog- og utmarkseiendommer. Eiendommene selges i utgangspunktet til høystbydende, men selger forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud.

Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 60.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge.

Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.

Statskog skal selge om lag 500 000 dekar skog- og utmarkseiendommer. (Foto: Bård Løken, Samfoto)

Til toppen