Statskog selger skog- og utmarkseiendommer

Statskog gjennomfører i perioden 2011-2020 et omfattende salg av skog- og utmarkseiendommer. Vårens salgsrunde startet 5. mai.

Statskogs kjøp av Orklas skogeiendommer i 2010 forutsatte en større gjennomgang og effektiv arrondering av foretakets eiendommer. Regjeringen foreslo å øke omfanget av arronderingssalget i statsbudsjettet for 2016. Forslaget ble stående etter behandlingen i Stortinget og prosjektperioden er utvidet som en følge av dette. 

Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.

Statskog er landets største grunneier. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.
Statskog er landets største grunneier. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren. Foto: Steinar Johansen/Statskog
Til toppen