Statskog tilbyr gratis hytter

Et stort antall koier og buer rundt om i Norge er til fri benyttelse for alle. Statskog ønsker at flere tar dem i bruk.

Statskogeier over 100 buer og koier. Alle står ulåste og er til fri benyttelse for folk på tur.

– De kan være mål for en rast eller fungere som ly for vær og vind. I de fleste finnes en ovn og litt ved så man kan tørke seg og få varmen i kroppen. Det er også et par brisker hvis du vil hvile deg eller overnatte, sier Nils Aal, fagsjef for friluftsliv i Statskog.

Spartansk

Det er ikke snakk om luksus, men om fire vegger og tak over noen få kvadratmeter. De fleste ble brukt som ly for tømmerhoggere og tømmerfløtere i tidligere tider. Andre ble bygd som jakt- og fiskebuer eller er satt opp i senere år som lokale turmål og rastebuer.

– Alle er velkommen til å raste eller sove over uten at det koster noe. Det er ikke et sted for å slå seg ned for et lengre opphold, men for en hvil eller for en overnatting eller to, sier Aal.

En full oversikt er lagt ut på nett (se nederst). Statskog har også laget en håndbok der de presenterer et utvalg, og med samlet kartoversikt. Boka sendes ut gratis til interesserte. 

Statskog er landets største grunneier.  Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren. 

Staupådalsbua i Beiarn Nordland.
Staupådalsbua i Beiarn i Nordland er en av buene som står ulåst og er til fri benyttelse. Foto: Jim T. Kristensen/Statskog
Til toppen