Vis heile kalenderen

12.11.2013

 • Statsminister Erna Solberg besøkjer Bergen, Os og Fjell i Hordaland

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Hovudtema for besøket er ”Eit sterkare sosialt sikkerheitsnett”, ei av satsingane i Sundvolden-plattforma.

  Statsminister Erna Solberg besøkjer Bergen, Os og Fjell i Hordaland. Hovudtema for besøket er ”Eit sterkare sosialt sikkerheitsnett”, ei av satsingane i Sundvolden-plattforma.

  Kl. 10.30: Statsministeren deltek under den tradisjonelle julegranhogginga i Bergen kommune. Stad: Sædalen Barnehage, Sædalssvingen 6, Bergen.

  Kl. 12.00: Statsministeren besøkjer Os ASVO, ei bedrift som driv med tilrettelagt arbeid. Stad: Holtbrekka 7, Os.

  Kl. 13.15: Statsministeren besøkjer ”Dagsverket”, eit arbeidstilbod for rusmisbrukarar og ”Møllaren” som tilbyr tilrettelagt arbeid. Stad: ALF as, Senter for arbeidslivsforberedelser, Øvregaten 37, Bergen. Statsministeren er tilgjengeleg for presse i etterkant av besøket.

  Kl. 15.00: Statsministeren besøkjer ”Muligheten” i Fjell kommune, eit tilbod til personar som mottek sosialstønad. Sted: Blombakkane 17, Straume (Røde Kors huset).

  Kl. 18.15: Statsministeren deltek på eit møte i regi av Hordaland Høyre. Sted: Clarion Bergen Airport hotell.

  Pressekontaktar er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886 og kommunikasjonsrådgivar Camilla Ryste, telefon 482 13 216.

Til toppen