Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsminister Erna Solberg og Gordon Brown setter søkelys på global utdanning

Statsminister Erna Solberg deltok i dag på et åpent møte om global utdanning, basert på en fersk rapport initiert av Norge. Hvis ikke innsatsen trappes opp, vil 800 millioner barn mangle utdanning i 2030.

Statsminister Erna Solberg og Gordon Brown på Civita-møte om global utdanning
Statsminister Erna Solberg og Gordon Brown på Civita-møte om global utdanning. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Rapporten om finansiering av global utdanning ble presentert av FNs spesialutsending for utdanning Gordon Brown, på et åpent møte i Oslo i regi av tankesmien Civita. Rapporten er laget av Den internasjonale kommisjonen for finansiering av utdanning, som ble opprettet i fjor på initiativ fra statsminister Solberg.

- Bistanden til utdanning har gått vesentlig ned de siste årene. Samtidig ser vi at antall barn som ikke går på skole, faktisk øker. Derfor tok jeg initiativet, sammen med FN og presidentene i Malawi, Indonesia og Chile, til en høynivåkommisjon for å bidra til å snu denne trenden. Rapporten fra kommisjonen viser med all mulig tydelighet hva som kan skje dersom dagens lave nivå når det gjelder prioriteringer og investeringer videreføres. Hvis verden ikke øker innsatsen for utdanning, vil det i 2030 være 1,5 milliarder mennesker som kun har barneskoleutdanning, sier Solberg, som også deltok da rapporten ble lagt frem for FNs generalsekretær i New York i september.

263 millioner barn og unge går ikke på skole. En viktig årsak er at skolegangen til stadig flere barn blir påvirket av krig og konflikter. I mange fattige land er det dessuten fortsatt alt for få jenter som begynner og fullfører både grunnskole og videregående utdanning. Jenters skolegang reduserer barneekteskap og tidlig graviditet. Utdanning gir også større mulighet for kvinner til å få lønnet arbeid, og bidrar dermed til styrking av kvinners posisjon i samfunnet.

Dersom FNs Bærekraftsmål 4 om utdanning for alle skal kunne oppfylles kreves det en massiv oppskalering av internasjonal bistand til lav- og mellominntektsland.

- Men først og fremst må det enkelte land selv prioritere utdanning høyere, både politisk og finansielt. Utdanningskommisjonen har foreslått nye mekanismer for å støtte land som, både i politikk og i praksis, viser vilje og evne til å satse på utdanning, sier Solberg.

Statsminister Solberg takket Gordon Brown for hans innsats for utdanning for alle.

- Vi har et veldig godt samarbeid. Brown er personlig engasjert i utdanningsspørsmål, og gjør en viktig innsats som FNs spesialutsending for utdanning og i arbeidet med å lede Utdanningskommisjonen, sier Solberg.

Til toppen