Statsministeren åpnet beredskapssenteret

Politiets nye nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Nordre Follo er åpnet. Det markerer en ny æra i norsk politiberedskap.

Statsministeren og Beredskapstroppen
Foto: Linn Blekkerud/JD

- Dette er en gledens dag for norsk politi, for beredskapen i landet vårt og for det norske folk. Jeg er glad for å kunne åpne Politiets nasjonale beredskapssenter, sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet senteret.

- I dag kan vi si at vi har oppfylt alle anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen. En forferdelig tragedie viste behovet for en annen organisering av politiet. Dette senteret blir spydspissen for det nye politiet. Her skal beredskapstroppen trene, her skal alle politidistriktene trene. Senteret bidrar til å øke tryggheten for hele landet, sa Solberg.

Selv om senteret er plassert i nærheten av Oslo, så kommer det hele landet til gode. Det er innsatsstyrker rundt omkring i politidistriktene som rykker først ut ved alvorlige hendelser. Statsminister Erna Solberg og pressen fikk se beredskapstroppen trene, og ikke minst ta de nye politihelikoptrene i øyensyn.

- Siden terrorhendelsene 22. juli er det blitt gjort mye for å styrke politiberedskapen, og nye politihelikoptre med økt transportkapasitet og rekkevidde er viktig del av arbeidet med å styrke nasjonal beredskap, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Justis- og beredskapsministeren hadde ikke anledning til å delta på åpningen på grunn av forpliktelser i Stortinget, men hun er likevel storfornøyd med at alle nå får se at den spisse beredskapen i Norge er samlet på ett sted.

- Norges evne til å håndtere terror og alvorlig kriminalitet vil nå være sterkere enn noensinne som følge av satsingen på de nasjonale beredskapsressursene som samles på Taraldrud. Nå kan de rykke ut mye raskere enn før ettersom de er samlet på ett sted, sier Mæland.