Statsministeren får ei orientering om bygginga av ny E39

Sted:

Statsminister Erna Solberg får ei orientering om bygginga av ny E39.

Oppmøte for pressa ved Vatnedal kulvert (avkøyring frå eksisterande E39 i Marnarkrysset).