Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsministeren besøkte Østerrike

Statsminister Erna Solberg besøkte Østerrike 14.-15. mai. Hun møtte blant annet møte Østerrikes forbundskansler Sebastian Kurz i Wien som ledd i forberedelsene til vårt samarbeid med det påtroppende EU-formannskapet.

Norge er, sammen med de andre EFTA/EØS-landene, invitert til å delta i uformelle ministermøter i regi av det østerrikske formannskapet.

De to regjeringssjefene diskuterte prioriteringer Østerrike vil ha i sin formannskapsperiode, EU-spørsmål, arbeidslivskriminalitet, digitalisering, klima og klimafinanisering, europeisk sikkerhet og migrasjon, handelsspørsmål, europeisk sikkerhet og internasjonale spørsmål.

Statsministeren holdt også et innlegg for FNs Kriminalitetskommisjons (CCPCJ) årlige konferanse i Wien, hvor tema for årets sesjon var cyberkriminalitet. Solberg annonserte i sin tale at Norge vil gi støtte til arbeidet i UNODC Cybercrime Programme med 35 millioner norske kroner, som utgjør en tredobling av budsjettet til dette arbeidet og Norge blir dermed den klart største giveren til FNs program mot internettkriminalitet.

Statsminister Solberg hadde et møte med FNs generalsekretær Guterres der konflikten i Syria ble diskutert. Også Midt-Østen generelt og i Gaza spesielt var en del av samtalen. Videre ble situasjonen i Korea drøftet. 

Statsministeren deltok også på Austrian World Summit, der hun vil snakket om norsk klimapolitikk og hvilke muligheter det grønne skiftet gir for norsk næringsliv, blant annet gjennom utviklingen av ny klimateknologi. Hun vektla også behovet for europeisk lederskap og støtte til utviklingsland i oppfølgingen av Parisavtalen. 

Avslutningsvis hadde Solberg et møte med Arnold Schwartzenegger. De to diskuterte klimaspørsmål, og arbeidet med FNs bærekraftsmål. Statsministeren overrakte en bærekraftsball som Schwartzenegger satte stor pris på og sa at han han som republikaner har et sterkt miljø-engasjement og at han håpet at dagens administrasjon ville endre sitt fokus på spesielt klima.

Til toppen