Statsministeren kommenterer valget i USA

Statsminister Erna Solberg er tilgjengelig for presse etter valget i USA.

Nett-tv Statsministeren kommenterer valget i USA

Se sendingen her

Se sendingen her

Tidspunkt: Søndag 8. november kl. 12.00.

Sted: Statsministerens kontor, Glacisgata 1.

Det er et begrenset antall plasser. Pressetilgjengeligheten overføres på regjeringen.no.

Se Folkehelseinstituttets nettsider for informasjon om smittevern.

SMK legger til rette for deling av video og bilder. Bilder til fri bruk publiseres på Flickr. Pressetilgjengeligheten filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressetilgjengeligheten direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/k7fvkgpt/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Pressekontakter er fagdirektør Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@smk.dep.no  og kommunikasjonsrådgiver Anne Nordskog, telefon 97 53 09 48, e-post ano@smk.dep.no.