Statsministeren møtte Bill Clinton

Statsminister Solberg møtte USAs tidligere president Bill Clinton i Oslo 30. juni. Møtet ga en anledning til å diskutere spørsmål av felles interesse innen utvikling, utdanning, helse, energi og miljø, samt samarbeidet gjennom Clinton Health Access Initiative (CHAI) og Clinton Climate Initiative (CCI).

Norges samarbeid med Clinton Health Access Initiative ble inngått for å styrke fremgang på tusenårsmålene 4 (barnedødelighet) og 5 (mødredødelighet). Samarbeidet har bidratt til å gi livreddende medisiner og utstyr til kvinner og barn i enkeltland i Afrika, samt støtte til utdanning av helsepersonell. CHAI har blant annet forhandlet frem prisreduksjoner på medisiner, demonstrert kostnadseffektive helsetiltak og bedret tilgangen til sårbare grupper. I Etiopia har bedre tilgang til utstyr som stabiliserer blødning under transport i forbindelse med fødsel bidratt til å redusere dødsfall som følge av blødninger med over 30 prosent.

Norge innledet i 2012 et samarbeid med Clinton Climate Initative om utarbeidelse av et program for å skifte ut forurensende og kostbare dieselgeneratorer med bruk av fornybar energikilder i små øystater. Mange av øystatene bruker en stor andel av sine budsjetter til innkjøp av drivstoff til produksjon av elektrisitet – i noen tilfeller opptil 20 prosent av bruttonasjonalprodukt. Fornybar energi er i de fleste markeder lønnsomt sammenlignet med fossilbaserte løsninger. Programmet bidrar til at øystatene kan redusere sin avhengighet av importert drivstoff og bedre sin økonomiske situasjon, samt skape nye arbeidsplasser basert på lokal energiproduksjon. Programmet kan vise til konkrete og gode resultater og gir en mulighet til å støtte mange små øystaters lavkarbonutvikling.

 

Til toppen