Statsministeren møtte Brasils president

- Jeg er bekymret for at avskogingen i Brasil igjen har økt, og at det er krefter i Brasil som arbeider for å svekke miljøloven og redusere beskyttede områder. Dette sa statsminister Erna Solberg da hun tok imot Brasils president Michael Temer på arbeidsbesøk i Oslo i dag.

Kampen mot avskoging er et viktig samarbeidsprosjekt mellom Norge og Brasil. Statsministeren viste til at Norges bidrag til Amazonasfondet gjør oss til en betydelig partner for å redusere avskogingen i Brasil og slik redusere klimautslippene. Skogsamarbeidet er viktig for å nå målene i Paris-avtalen.

FNs bærekraftsmål og det kommende G20-toppmøtet i Hamburg i juli ble også diskutert. Norge er av Forbundskansler Angela Merkel invitert med til G20 i år som gjesteland.

Forholdet mellom Norge og Brasil har solide historiske røtter

- Det at Brasils president velger Norge som et av de første europeiske land han besøker, vitner om at Norge er en viktig partner for Brasil, sa statsministeren.

Brasil er et av de viktigste markeder for norske investeringer utenfor Europa og USA. Også i den vanskelige perioden Brasil nå er inne i, har flere norske bedrifter etablert seg i landet. 

- Det er meget gledelig at det nå er igangsatt frihandelsforhandlinger mellom EFTA og MERCOSUR. På sikt håper vi dette ytterligere vil bidra til å øke samhandelen mellom Norge og Brasil, sa Solberg.

Statsministeren trakk også frem energisektoren som et eksempel på et viktig felles interesseområde. Norge har kompetanse, erfaring og teknologi som er verdifull for Brasils videre satsning – spesielt innen offshore-sektoren. Solberg understreket at norsk næringsliv på sin side verdsetter de pågående reformene i Brasils energisektor.

Til toppen