Statsministeren møtte fredsprisvinneren

Statsministeren tok i dag imot vinneren av årets Nobels fredspris - Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW). Statsministeren fremhevet OPCWs viktige rolle i det krevende arbeidet for å forhindre bruk og spredning av kjemiske våpen.

Statsministeren tok i dag imot vinneren av årets Nobels fredspris - Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW). Statsministeren fremhevet OPCWs viktige rolle i det krevende arbeidet for å forhindre bruk og spredning av kjemiske våpen.

OPCW har siden etableringen i 1997 bidratt til at verdens lagre av disse umenneskelige våpnene ødelegges.

- Norge har helt siden Kjemivåpenkonvensjonen ble inngått arbeidet aktivt for fjerning av denne kategorien masseødeleggelsesvåpen og støttet opp om OPCWs arbeid. Vi samarbeider nå med FN og OPCW om utskipningen av Syrias kjemiske våpen for destruksjon, sier statsminister Erna Solberg.

Norges bidrag til gjennomføringen av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2118 stod sentralt i samtalene. Statsministeren fremhevet innsatsen til OPCWs eksperter og stab i konfliktområdet, som utfører oppdraget under meget krevende og farefulle omstendigheter.

Norge støtter også OPCWs arbeid med å gjennomføre Konvensjonen i andre regioner. Disse tiltakene bidrar til å forhindre at kjemisk industri blir utgangspunkt for fremstilling av nye kjemiske våpen.

- En fredspris til OPCW har stor betydning også for å hindre at kjemiske våpen blir laget og brukt i fremtiden – for eksempel til terrormål. De fleste land i verden har sluttet seg til forbudet mot kjemiske våpen. Nå er det viktig at også de seks landene som ennå ikke har sluttet seg til Kjemivåpenkonvensjonen gjør det, sier Solberg.

Til toppen