Statsministeren møtte Islands president

Islands president Guðni Th. Jóhannesson og ektefelle Eliza Reid er på offisielt besøk i Oslo og Bergen. Statsminister Erna Solberg tok imot presidenten for samtale og lunsj.

-Vi er enige om å bygge videre på vårt gode nordiske samarbeid for å fremme samhold og samarbeid i Europa og globalt i en tid med omfattende endringer og utfordringer, sier statsminister Erna Solberg.

Norge og Island har tette bånd gjennom felles historie, kultur, språk og verdier. Vi samarbeider tett gjennom det nordiske samarbeidet og gjennom vår felles tilknytning til Europa gjennom EØS og Schengen. Sikkerhetspolitikken er viktig for begge land som nære partnere i NATO, og vi deler også interesser i nordområdene. Statsbesøket gir anledning til å fordype samarbeidet blant annet på havområdet og innenfor den blå økonomien.

-EØS-avtalen har en grunnleggende betydning for Norges og Islands økonomi. Vi er derfor enige om å styrke EØS-samarbeidet ytterligere fremover, både bilateralt og gjennom det nordiske samarbeidet. Våre regjeringer er også enige om å arbeide for styrket beredskap i nordområdene.

Les statsministerens tale under lunsjen.

Til toppen